ENERGIATEHOKKUUS

”Kill your energy bill.”

Teollisuussektorin energiatehokkuuteen kannattaa panostaa! Yli 25 % Suomen lämpöenergiankulutuksesta koostuu teollisuuskiinteistöjen lämmityksestä.

Tutkimukset osoittavat, että yrityksemme uskovat lähitulevaisuudessa tehostavansa energiankäyttöä ja lisäävänsä energiaystävällisiä investointeja sekä vähentävänsä päästöjä. PK-teollisuussektoria kiinnostavat erityisesti aurinkosähkö, energiatehokas kiinteistötekniikka sekä digitaaliset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseen.

Noin 50 % yrityksistä teollisuudessa ja energia-alalla uskovat investoivansa tuotantopuolen energiankäytön tehostamiseen.

Motivan selvitysten mukaan teollisuudessa kiinnostavat suuret, ylijäämälämpöä hyödyntävät lämpöpumput. Myös energia-alan ratkaisut, jotka mahdollistavat fossiilisista polttoaineista luopumisen.

Kustannussäästöt ovat merkittävin syy energiatehokkuusinvestointeihin. Yli 80 % Motivan kyselyn vastaajista nimeää sen merkittävimmäksi syyksi investointiin. Muita tärkeitä syitä yli puolelle vastaajista ovat: vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen, mainesyyt ja laiteuusinnat.

HLS-Robo hankkeessa yrityksillä on mahdollisuusosallistua ns. energiakatselmuksiin. Kohdeyrityksiin laaditaan energiatehokkuuden nykytilannekatsaus ja sen pohjalta kuvataan kehityskohteet. Yrityksille laaditaan raportti energiatehokkuuden parantamiseksi. Tätä kautta yritykset saavat selkeitä kustannussäästöjä ja kilpailukyky paranee.

Scroll to Top