Kilpailukykyä teollisuuteen!

HLS-Robo kehittää pk-teollisuuden kilpailukykyä erityisesti Huittisten, Loimaan ja Sastamalan vaikutusalueilla. Autamme yrityksiä mm. robotiikan/automaation ja konenäön saroilla. Energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat myös toimintamme keskiössä.

Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla

Kilpailukyvyn kehittäminen vaatii yrityksiltä yhä syvempää osaamista ja paneutumista eri aiheista. Teollisuushankkeen tavoitteena on parantaa Huittisten, Loimaan ja Sastamalan alueiden teollisuusyritysten osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan, digitalisaation, konenäön sekä energiatehokkuuden saroilla. Autamme alueen pk-yrityksiä tuotannon kustannustehokkuudessa, energian käytön optimoinnissa sekä näihin liittyvissä investointi- ja takaisinmaksusuunnitelmissa.

Selkeästi räätälöityjä toimintamalleja

Yritykset tarvitsevat selkeästi pk-yrityksille räätälöityjä toimintamalleja investointien toteuttamiseen. Esimerkiksi robotisaatio tuo merkittäviä hyötyjä isoissa yrityksissä, kun taas pk-yritysten tuotannon robotisointi on lähtökohtaisesti hyvin erilaista. Robotiikkainvestoinnit ovat mittaluokaltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen pitää suunnitella ja mahdollisuuksien mukaan jakaa useisiin osiin/vaiheisiin.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään.

Kehittämistoimien kohdistaminen

Hankkeen kehittämistoimet kohdistetaan erityisesti tuotannon kohdennettuun automatisointiin, esimerkiksi robotiikkaa ja konenäköä hyödyntäen, energian tuottamisen ja käyttämisen optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen. Haettujen ratkaisujen avulla pientenkin yritysten tuotantokustannukset saadaan pidettyä sellaisella tasolla, että toimintaa voidaan kehittää. Hankeen tuloksena yritysten kynnys ottaa uusia teknologioita käyttöön madaltuu. Hankkeen tavoitteena on myös osaltaan parantaa yritysten työvoimapulaa mm. hankeviestinnän sekä oppilaitosyhteistyön seurauksena. Teollisuushanke myös parantaa yritysten ja alueen oppilaitosten yhteistyötä. Tavoitteena on pysyvän palvelun synnyttäminen alueen yrityksien käyttöön. Määrällisenä tavoitteena on 20 yrityksen teollisuusverkosto.

Yhteistyössä

Yhteistyökumppaneiden logot: SAMK, Eu, Elykeskus, Loimaan kauppakamariosasto, Huittinen, Loimaa ja Sastamala.
Twitter feed is not available at the moment.
Scroll to Top